Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

Kontakti la teamon

Per la suba formularo vi povas kontakti la teamon, kaze ke vi havas iujn komentojn, ideojn aŭ rimarkojn pri la funkciado de la reta vortaro.

Ĝi bezonatas, por ke ni povu respondi vian mesaĝon.

Bonvolu zorge indiki la ĉefan temon de via komento, por ke ni povu laŭbezone plusendi vian mesaĝon al la ĝusta persono.

Skribu per la vorto, kiom estas kvar plus kvar.


Se vi premos la suban butonon, al ni estos senditaj la datumoj, kiujn vi indikis pere de tiu ĉi formularo. Aldone al tio la sistemo sendos al ni iom da informoj pri via retumilo, IP-adreso kaj operaciuma sistemo. Tiuj informoj estas bezonatas por helpi vin en kiel eble plej bona maniero. Ni forigas la informojn se ili ne plu estas bezonataj.