Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

Kontakti la teamon

Per la suba formularo vi povas kontakti la teamon, kaze ke vi havas iujn komentojn, ideojn aŭ rimarkojn pri la funkciado de la reta vortaro.

Ĝi bezonatas, por ke ni povu respondi vian mesaĝon.

Bonvolu zorge indiki la ĉefan temon de via komento, por ke ni povu laŭbezone plusendi vian mesaĝon al la ĝusta persono.

Bonvolu enskribi la tekston, kiun vi vidas sur la bildo, en la suban kampon.